Stichting Myrthe
 
 
Welkom -
Myrthe's Verhaal
Laatste nieuws
Het Fotoboek
Media
Amerika
Therapie
HBOT Nederland
Gastenboek
Actieblad
Nieuwsbrief
De Stichting

 

 
Wat is Hyperbare Zuurstof Therapie?
Hyperbarische zuurstoftherapie = hyperbaric oxygen therapie = Hbot
 
HBOT is een medische behandeling, geaccepteerd door de American Medical Association die gebruik maakt van pure zuurstof om het natuurlijke herstelvermogen van het lichaam te versnellen en te bevorderen. PatiŽnten die baat kunnen hebben van HBOT, lijden aan verschillende aandoeningen en verwondingen die een gemeen-schappelijk kenmerk hebben, namelijk hypoxie oftewel een tekort aan zuurstof op celniveau. Gedurende de therapie ademt de patiŽnt pure 100% zuurstof in onder verhoogde atmosferische druk (normale lucht die we inademen bevat slechts 19-21% zuurstof ). De zuurstofconcentratie in het bloed wordt aldus vele malen verhoogd boven normaal. Onder normale omstandigheden wordt zuurstof voor 95% door de rode bloedcellen door het lichaam verplaatst. Dankzij HBOT wordt zuurstof ook in een veel hogere concentratie opgelost in alle lichaamsvloeistoffen zoals plasma, hersen- en ruggemergvocht en lymfevocht. Hierdoor kan het zuurstof plekken in het lichaam bereiken, waar de bloedsomloop verminderd of geblokkeerd is en dus niet te bereiken door de rode bloedcellen. Op deze manier bereikt extra zuurstof het beschadigde weefsel en stimuleert het de natuurlijke genezing van het lichaam. Hierdoor ontstaan de volgende positieve effecten: -de functie van witte bloedlichaampjes zoals het doden van bacteriŽn wordt bevorderd, -locale zwelling wordt verminderd, -de vorming van kleine nieuwe bloedvaatjes in het aangedane gebied wordt gestimuleerd, -infecties komen sneller onder controle en wondgenezing verbetert. Pure zuurstof is in feite een medicijn. Er bestaat geen enkel ander medicijn dat zo effectief is voor wondgenezing als zuurstof. Toegepast door goed opgeleide professionals is HBOT een buitengewoon veilige en effectieve therapie. HBOT is vaak een onderdeel van een totaal behandelplan. Het is pijnloos en bijwerkingen zijn zeldzaam en minimaal. Sommige patiŽnten ervaren tijdens HBOT wat druk op de oren zoals ook kan optreden tijdens een vliegreis.
 
Hoe wordt hyperbare zuurstoftherapie toegepast?
 
HBOT kan toegepast worden door middel van een ťťn-persoons- of een meer-persoonsdrukkamer. In een ťťn-persoonsdrukkamer kan de patiŽnt liggend zoals in een bed de therapie ondergaan. Er hoeft geen zuurstofmasker opgedaan te worden.Voor de patiŽnt is dit een comfortabele manier van HBOT ondergaan. Controle van de patiŽnt is goed mogelijk, aangezien de overkapping van de kamer van doorzichtig materiaal is. In een meer-persoonskamer zal de patiŽnt doorgaans zittend en met een zuurstofmasker op de HBOT ondergaan. Ondersteuning van de patiŽnt door een begeleider, die ook in de drukkamer verblijft tijdens de therapie, is op deze manier mogelijk. Afhankelijk van de patiŽnt wordt zorgvuldig gekeken hoeveel tijd doorgebracht moet worden in de drukkamer. Pure zuurstof wordt dan toegediend en de atmosferische druk wordt verhoogd onder zeer zorgvuldige controle met apparatuur. De dosis, waaronder de hoogte van de druk, lengte (60-120 minuten) en frequentie van de behandelingen wordt aangepast aan iedere individuele patiŽnt afhankelijk van de aandoening.
 
Waarom is hyperbare zuurstoftherapie zo onbekend?
 

Pure zuurstof is overal makkelijk verkrijgbaar. Ondanks vele publicaties over HBOT inclusief wetenschappelijke studies vindt de toepassing echter nog steeds niet overal plaats en zijn vele indicaties zelfs niet geaccepteerd door de reguliere medische wereld. Hiervoor zijn vele oorzaken te bedenken. De meeste artsen zijn niet of slecht op de hoogte van HBOT en de indicaties, aangezien dit zelden wordt onderwezen aan de universiteiten.

Artsen worden vooral opgeleid vanuit het idee dat ziekten met medicijnen te behandelen zijn. Op dit uitgangspunt is de geneeskunde al vele jaren gebaseerd. In dat licht bezien wordt HBOT pas relatief kort toegepast en moet het in de ogen van vele artsen nog echt zijn plaats bewijzen. Verantwoord medisch wetenschappelijk onderzoek zou de medische wereld wellicht kunnen overtuigen van de werkzaamheid van HBOT. De financiŽle kosten voor zo'n onderzoek zijn echter enorm en in tegenstelling tot de kosten gemaakt voor onderzoek naar een nieuw geneesmiddel moeilijk terug te verdienen. Op zuurstof is namelijk geen patent aan te vragen. Een commerciŽle promotie voor zuurstof en HBOT, zoals gebruikelijk in de farmaceutische industrie voor een nieuw geneesmiddel, zal dan ook niet snel plaatsvinden. Hoeveel wetenschappelijk bewijs er ook aangeleverd wordt voor HBOT, er zal altijd geÔnvesteerd moeten worden in de marketing van deze therapie. Niemand is bereid tot deze investering zonder duidelijk zicht op financiŽle winst. Een groot verschil met een nieuw geneesmiddel! En niet alleen de promotie kost geld, ook het opzetten van faciliteiten met drukkamers vereist een aanzienlijke financiŽle investering. Zonder de steun van een vermogende industrie als de farmaceutische zullen weinig investeerders dit risico willen lopen.Voor niet-geaccepteerde indicaties voor HBOT zoals de neurologische zijn de resultaten in de afgelopen decennia dusdanig bemoedigend dat vooraanstaande artsen in dit vakgebied het moreel en ethisch niet acceptabel vinden om een zogenaamde double-blindstudy uit te voeren. In zo'n studie is sprake van twee vergelijkbare groepen patiŽnten, waarbij de ene groep wel de echte behandeling ondergaat en de andere een placebo krijgt. Als uit jarenlange ervaringen blijkt dat een therapie zeer effectief is, zal een arts dit niet graag zijn patiŽnten willen onthouden puur om het wetenschappelijk bewijs aan te tonen. Dr.Neubauer van het Ocean Hyperbaric Neurologic Center in Florida,VS, hťt HBO-behandelcentrum voor ernstige neurologische aandoeningen in de wereld zegt in dit verband dan ook: "The fact that there is something very specific that may be offered in our minds is totally immoral to deny this type of treatment.We do get these patients from all over the world, however, only when everything else has been tried. Therefore they serve as their own control.We are, however, the end of the road, the last stand and our success rate has been such that we can give you the names and phone numbers of many comatose patient's families that are more than satisfied with the result that has been achieved".

Zuurstof is in de geneeskunde al meer dan honderd jaar beschikbaar. Veel artsen zullen het ongeloofwaardig vinden en ook moeilijk te accepteren dat het al die tijd niet optimaal toegepast is. Er is echter meer wetenschappelijk bewijs over de werkzaamheid van HBOT in het geval van weefselbeschadiging dan enig ander farmaceutisch product. Als er ook gekeken wordt naar risico's en bijwerkingen van de reguliere geneeskunde zoals bij chirurgie en medicijnen, dan zijn deze veel groter en gevaarlijker voor de patiŽnt dan bij HBOT. In dit verband zegt dr. Philip James, een vooraanstaande hyperbarische geneeskunde-arts in Groot-BrittaniŽ: "Our hyperbaric facilities have safely done over 1,2 million patient sessions without incident". De geschiedenis van HBOT voor neurologische toepassingen is al bijna veertig jaar oud. Er bestaat al een verbazingwekkende hoeveelheid onderzoek zowel bij dieren als mensen.Voor een overzicht hiervan zie de derde editie van het K.K. Jain Textbook of Hyperbaric Medicine. HBOT voor neurologische toepassingen is al dagelijkse praktijk in Rusland, China en Japan.

Copyright © 2004 - 2024 , Stichting Myrthe - Website beheerder - wb