Stichting Myrthe
 
 
Welkom -
Myrthe's Verhaal
Laatste nieuws
Het Fotoboek
Media
Amerika
Therapie
HBOT Nederland
Gastenboek
Actieblad
Nieuwsbrief
De Stichting

 

 
Hyperbare Zuurstofcentra in Nederland
 
Waarom gaan jullie niet gewoon naar een Nederlandse Hyperbare Zuurstoftank?
Deze vraag is ons regelmatig gesteld en heeft wel enige uitleg nodig. We kennen in Nederland verschillende hyperbare zuurstofcentra. In Den Helder, Hoogeveen, Amsterdam, Rotterdam en sinds 2 december 2004 ook één in Zwijndrecht.
In deze centra worden mensen behandeld voor: wondgenezing, kankerbestrijding, MS bestrijding, oorproblemen, duikongelukken ed. Deze behandelingen worden vergoed  
.door de zorgverzekeraar.
Dat staat duidelijk op de website van het centrum in Hoogeveen, www.ivhg.nl . Bij de lijst die daar wordt gegeven zien we dat mensen met neurologische problemen, zoals een hersenbeschadiging, niet voor vergoeding in aanmerking komen. Er worden wel mensen geholpen, maar zij moeten dat zelf betalen. Deze centra bieden wel een hyperbare zuurstoftank aan, maar daarnaast wordt er geen therapie aangeboden. De combinatie van veel hyperbare zuurstofbehandelingen en een toepasselijke individuele therapie zijn van groot belang voor het herstel.

Als je alleen maar in de hyperbare zuurstoftank gaat zorg je ervoor dat inactieve, "slapende hersencellen", actief worden . Deze bevinden zich over het algemeen dicht bij de beschadigde hersencellen. Dit kan al herstelbevorderend zijn, maar het is onvoldoende. Door op neurologie toegepaste therapie (een combinatie van fysiotherapie, ergotherapie, logopedie enz. ), krijgen deze actieve hersencellen een functie. Door deze combinatie is het herstel veel groter.

  Even een simpel voorbeeld om het duidelijk te maken: Je doet als het ware een auto vol met brandstof en je start hem (= hyperbare zuurstof) Er gebeurt wat, maar dat is ook
alles. Je zult moeten gas geven, sturen en remmen om van A naar B te komen (= therapie). Dan bereik je wat je wil.

Hoe weet je zeker of dit ook helpt?

Als iemand kanker heeft en een chemokuur gaat doen, wordt deze vraag dan ook gesteld? Je weet nooit zeker of de kuur aan zal slaan, maar normaal gesproken wel.

Hyperbare zuurstoftherapie hoeft niet voor iedereen succesvol te zijn, maar het zijn wel uitzonderingen waar geen verbetering zichtbaar is. Na één periode van 40 maal in de tank is al te zien of er vooruitgang wordt geboekt en of doorgaan voor 200 behandelingen of meer zinvol is. Dit is aantoonbaar te maken met een SPECT-scan (Soort MRI-scan). Vaak is het al te zien aan de verandering van het kind . In Amerika heeft men al veel ervaring opgebouwd met Hyperbare Zuurstof Therapie in combinatie met neurologie. Dr. Neubauer werkt hier al meer dan 30 jaar mee. Er zijn inmiddels veel anderen die ook een centrum hebben opgezet.

In Nederland is sinds 2 december 2004 in Zwijndrecht een nieuw centrum geopend, het Hyperbaar Zuurstof Centrum Rijnmond, www.caresharing.nl  
Als enige in Nederland is dit centrum bezig een neuro-rehabilitatie programma op te zetten met behulp van Hyperbare Zuurstof Therapie en op neurologie toegepaste therapie .
Copyright © 2004 - 2024 , Stichting Myrthe - Website beheerder - wb